Framtidsarbete inom ungdomsbasket

Framtidsarbete inom ungdomsbasket

Vad kan en basketklubb som KFUM JKS Basket göra för att ta tillbaka sin position som en av de bästa mångkulturella ungdomsföreningarna?

Som alla ungdomsklubbar behöver även basketen skapa plattformar och mötesplatser för att bli attraktiva. Ungdomar vill träffas och göra saker tillsammans, oavsett om det är att nöta passningar eller ”chilla” efter träningen. En stor del av träningen är mental och sker utanför planen

Fysisk utveckling

Idrotten har stor betydelse för folkhälsan, den hjälper till så att vi mår bättre och kan prestera bättre även utanför planen, i alla delar i livet. Fysisk förmåga och fysiskt välmående är viktigt, det påverkar den psykiska hälsan. Det kan också vara kul.

Social utveckling

Idrott skapar gemenskap under förutsättning att klubben har de ledare som leder på det sättet och ser till att alla i gruppen är tillåtande och bra lagkamrater. Då kan man bygga en enhet av självförtroende och verkligen lära för livet och framtiden. Det mentala arbetet är oerhört viktigt och utvecklas både ur gruppens egna ambitioner och en tillåtande atmosfär. Att kunna vara den man verkligen är och bli accepterad höjer prestationsförmågan eftersom man man tror på sig själv och vågar ta för sig. Ledarna behöver vara positiva förebilder i framtidsarbetet.

Kulturell utveckling

Sammanhang och tillhörighet är betydande. Exempelvis KFUM JKS Basket med sin underbara historia har all anledning i världen att komma tillbaka till detta – att komma hem. Fast egentligen har man aldrig lämnat det, klubben har gjort mer för de som inget har än många andra.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar