Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM JKS Stockholm
Mitt 127
Mitt127
Bakgrund

År 2010 väcktes en tanke av Krister Eyjolfsson från Skärholmens Fältverksamhet och Aseffa Hailu från JKS Basket att skapa en arena av, för och med ungdomar, vuxna, myndigheter, föreningar och samfund. Denna arena skulle erbjuda möjligheter för stadsdelens barn och unga. Dessa möjligheter skulle bestå av respektfulla möten, arbetsmöjligheter, hälsofrämjande, kostnadsfria, aktiviteter (främst under de lov som kan vara en risk för många barn och ungdomar), skapa goda förebilder, att det skulle vara tillgängligt för alla samt att sätta Skärholmens stadsdel på kartan som ett område där alla vill bo. En av de vinnande faktorerna med konceptet har varit och är att alla de unga goda förebilderna som arbetar i projektgrupper med att skapa projektet är initiativtagare och beslutsfattare.


Projektets syfte

Mitt 127 är samlingsnamnet för fyra förebyggande projekt som tillsammans bildar ett preventionsprogram. Detta preventionsprogram erbjuder ungdomar i Skärholmen möjlighet att förändra genom delaktighet och inkludering. Den röda tråden mellan de olika projekten är delaktigheten, att ungdomarna utför projekten, samverkan, utveckling och gemenskap. Mitt 127 vill främja ungdomarnas delaktighet i den beslutande processen som finns i området och i projektet. Vi vill öka synligheten för kultur och idrottsutbudet i Skärholmens stadsdel samt öka stoltheten i området. Målgruppen vi arbetar mot är primärt barn och unga i åldrarna 5-20 år men våra verksamheter är till för alla oavsett ålder, kön och ekonomiska förutsättningar.


Arbetet i praktiken

127 Festivalen är Mitt 127 största projekt och har som syfte att skapa permanenta lovaktiviteter i Skärholmens stadsdel och med mål att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar. Sedan 2009 har ca 200 ungdomar varit med i projektgrupperna och ca 750 ungdomar har feriejobbat på 127 Festivalen.

Skolprogrammet ämnar att utbilda ungdomar för att bli fantastiska förebilder i och utanför sin skola. Våra mål är att ingen ska känna sig utanför och att alla som bor i området, oavsett ålder, ska känna sig stolta. En av de bästa platserna att söka upp ungdomar, systematisera och få långsiktigt få ungdomarnas delaktighet, nå ut till lika många tjejer som killar är i skolans värld.

127 Young skapades för att ungdomarna som deltar i projektet skall öka tryggheten i Skärholmen. Genom att låta ungdomarna prova på nya arbetssätt och metoder inom ramen för Mitt 127,  erbjuda nya arenor för att stärka sin självbild genom att bland annat ta avstånd från destruktiva miljöer och sammanhang.

BePurple riktar sig till tjejer i grundskolan och är Mitt 127:s senaste tillskott. BePurple är ett mindre projekt som snarare syftar till individuell utveckling. Genom kontinuerliga möten med ungdomarna, workshops med erfarna ledare, inspirationsföreläsningar om vägen till drömjobbet, studiebesök hos företag samt nära samarbeten med skolorna uppnår man olika mål som ungdomarna sätter upp själva tillsammans med projektledarna.


Mitt 127 idag

Mitt 127 skänker ett djup till KFUM JKS genomgående samhällsengagemang och är ett praktexempel på när civilsamhället i kombination med föreningslivet gör avgörande insatser för ett bättre och mer inkluderande samhälle. Det frö som planterades av Aseffa Hailu och Krister Eyjolfsson 2010 är idag ett fullvuxet träd med mängder av grenar. De banbrytande arbetsmetoderna har gjort Mitt 127 väl erkänt i hela riket. Det som började som ett projekt är liknar mer en instutition och idag står sig Mitt 127 starkare än någonsin tidigare.

Besök Mitt 127:s hemsida HÄR!
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Hem, 20/06 10:42 
Hem, 27/03 18:00 
Hem, 01/10 06:34 
Hem, 01/10 06:24 
Hem, 07/06 11:57