Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM JKS Stockholm
Historia

Hösten 1985 firar “Stockholms Idrottsavdelning inom KFUM för letter i Sverige” – d.v.s. J K S – sitt 40-årsjubileum, samtidigt med Förenta Nationerna. Två organisationer som är viktiga för vår framtid.


Hösten 1945, på initiativ av pastor Elmars Caune, startade JKS idrottsavdelning.

Hur det hela började – dokumenten är försvunna – kan vi inte exakt komma ihåg. Vi vet att idrottsavdelningen grundades i september 1945, men vi vet inte vem som åtog sig dess ledning. Inom JKS kämpade då i stort sett endast de idrottsmän, som hade sin aktiva bakgrund i Lettland. Det fanns emellertid varken tid, intresse eller medel fOr att starta ungdomsverksamhet. Dåvarande JKS idrottsavdelnings ledning lyckades inte upprättahålla ett gott samarbete med JKS centrala organisationsledning. Därför lamnade alla idrottare JKS och bildade sin egen organisation – Stockholms Lettiska Idrottsförening (SLSB), som sedermera ändrade namnet till SK Riga och givetvis uppnådde stora framgângar, bl.a. genom att vinna SM i basket ãr 1958.

Samtidigt som de lettiska elitidrottsmännen försvarade JKS färger, etablerade sig ungdomarna under namnet DAUGAVA. I stadgarna (1947) nämndes, att deltagarna inte fick vara födda före år 1928.


De unga, omkring 15 st, ville självfallet nå fina framgångar i basket. Men även andra idrottsgrenar blev intressanta. Såväl fotbolls— som handbollslag skapades.


Vad beträffar basket förekom ännu inte denna sportgren i Sverige. Möjligen hade några under 1920— och 30—talet försökt att spela korgball – BK Basket i Stockholm och KFUM Sundsvall i Norrland. Svenska Basketbollförbundet bildades först 1952.

Man måste dock notera, att basketen infördes i Sverige av balterna, vilka kämpade sinsemellan ach dessutam sökte svenska vänner. DAUGAVA anordnade ett flertal ungdomsturneringar under åren 1946 – 48, i regel på Östra Real, och fann de första svenska motståndarna – KFUM Söder, med de från USA återkomna bröderna Bosse, Staffan och Örjan Widen.


Som nämnts, lämnade de första JKS-arna klubben 1946, genom att bilda en egen förening. DAUGAVA övertalades att återvända till JKS. Så försvann också namnet DAUGAVA, den nya JKS generationen skapades och den lever an i dag.

När JKS idrottsavdelning återupprättades övertogs ordförandeskapet av Andrejs Laucis, anslöt sig även fyra JKS landsortssektioner – JKS Eskilstuna, JKS Köping, JKS Uppsala ach JKS Västerås. Deras verksamhet upphörde dock under 1960-talet.

Ledningen för Stockholms JKS deltog aktivt i arrangerandet av den första basketbollserien i Stockholm överhuvudtaget, och sedermera även i bildandet av Svenska Basketbollförbundet. Antalet utbildade domare inom JKS var ca 10 st. Men dessförinnan spelade JKS sin första officiella match om 2 x 20 min. i första (oavslutade) lettiska basket-SM i Östra Real den 10 november 1949. Det blev förlust mot SLSB II med 31:69.