Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM JKS Stockholm
Årsmöte 2018
2018-03-27 18:00

Nu är det dags för årsmöte i KFUM JKS Stockholm. Nedan finnes kallelse och dagordning

Kallelse till KFUM JKS STOCKHOLM  – Årsmöte 22 april2018

För medlemmar i KFUM JKS Stockholm

Datum: 22 april

Tid:13.00

Plats: Jakobsbergs Gård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötets ordförande och övriga mötesfunktionärer
 4. Frågan om mötet har blivit behörigt utlyst
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 7. Behandling av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enligt 10 §
 11. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter enligt 16 §
 12. Val av ledamöter varav en sammankallande i valberedning enligt 15 §
 13. Beslut om medlemsavgifter
 14. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret
 15. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade förslag
 16. Behandling av medlemmarnas förslag enligt 6 §
  Behandling av fråga som KFUM Sverige eller det regionala förbundet har överlämnat
 17. Överläggning om vid mötet väckta frågor
 18. Mötets avslutande


Nyhetsarkiv
Sommar Basket2018-06-20 10:42
Årsmöte 20182018-03-27 18:00
2017-10-01 06:34
2017-10-01 06:24
ÅRSMÖTE2017-06-07 11:57